Kort Yapımı

FLEXITEN
Akrilik esaslı ve su bazlı Tenis Kort Sistemi

TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, nefes alabilen, dış şartlara dayanımı oldukça yüksek, tenis kort sistemidir. Flexiten, tenis kortları için tasarlanmış olup, basketbol, voleybol ve benzeri saha uygulamalarında da kullanılabilir.

Bileşenler;
Flexiten TC : Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, esnek, son kat tenis kort boyasıdır.
Flexiten Line Paint : Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, esnek tenis kort çizgi boyasıdır.
Flexiten Cushion-1000 : Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, 1 mm boyutunda özek kauçuk granül içeren, esnek kaplama malzemesidir. Yüzeyin esnekliğini ve oyun hızını ayarlama amaçlı 2 ile 4 kat arası uygulanır.
Flexiten Cushion-0500 : Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, 0,5 mm boyutunda özek kauçuk granül içeren, esnek kaplama malzemesidir. Yüzeyin esnekliğini ve oyun hızını ayarlama amaçlı 2 ile 4 kat arası uygulanır. Flexiten Cushion-1000 uygulama sonrası oluşan gözenekleri ince yapısı ile doldurarak bir üst kademe uygulama için düzgün yüzey oluşmasını sağlar.
Flexiten Resurfacer : Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, pürüzlü asfalt ve beton yüzeyi düzelterek tutunmayı sağlayan esnek malzemedir. Asfalt yüzeye diğer katmanların daha iyi bağlanmasını sağlar.
Epocell PR : Solvent içermeyen çift bileşenli epoxy astarıdır. Nitelikli beton yüzeylere yapılacak tenis kort uygulamasında beton yüzeye yapışmayı arttırmak ve üzerine ekilen silis kumu ile pürüzlü bir tutunma yüzeyi elde etme amacı ile kullanılır.
Flexiten RC-1500 : Akrilik emülsiyon esaslı kalın tamir malzemesidir.
Flexiten RC-0200 : Akrilik emülsiyon esaslı ince tamir malzemesidir.
Flexiten Powder : Özel elek dağılımına sahip Silisyum dioksit esaslı dolgu malzemesi.
ÖZELLİKLER
Flexiten, akrilik emülsiyon esaslı su bazlı tenis kort sistemidir. Flexiten Cushion uygulama kat sayısına göre sistemin hızı ve esnekliği ayarlanır. Ayrıca son katın pürüzlülüğüne bağlı olarak kort hızı değişmektedir.
Genel özellikler;
• Yüksek UV dayanımı
• Yüksek alkali dayanımı
• Düşük su absorplama
• Nefes alabilir
• Esnektir
• Çatlak köprüleme özelliği vardır.
KULLANIM ALANI
Flexiten, asfalt ve beton üzerine uygulanan tüm amatör ve profesyonel tenis kort uygulamalarında güvenle kullanılabilir. Ayrıca basketbol, voleybol ve benzeri saha uygulamalarında da kullanılabilir.
YÜZEY HAZIRLIĞI
Asfalt Yüzey :
Eski Asfalt Yüzey : Yüzey toz, kir ve yabancı maddelerden temizlenir. Tamir edilecek yüzeyler taze asfalt ile tamir edilecek ise alt yüzey pürmüz ile ısıtılarak üzerine gelecek sıcak asfalt ile kaynaşması sağlanır. Tamir işlemi ayrıca dolgu boyutuna bağlı olarak Flexiten RC-1500 ya da Flexiten RC-0200 ile de yapılır. Tamir edilen asfalt yüzeyin tam kurumasını takiben 6 bar basınçlı su ile kılcal yıkama yapılır.
Yeni Asfalt Yüzey: Yeni asfalt yüzey hazırlanmadan önce alt yüzeyin öncelikle sıkıştırılabilir %5 nem içeren dolgu malzemesi ile düzeltilmesi gerekir. Yüzey düzeltme işlemini takiben asfalt öncesi Geotextil ile kaplama yapılır. Geotextil yüzey riskli ise 120 gr/m² değil ise 80 gr/m² uygulanır. Geotextil uygulamasından sonra asfalt uygulaması yapılır ve standartlar doğrultusunda gerekli eğim verilir. Asfalt uygulamasından sonra tam kuruma için 14 gün beklenir. Bekleme sonrası yüzeye, biriken kir ve yabancı maddelerden arındırılması için 6 bar basınçlı su ile kılcal yıkama yapılır.
Beton Yüzey :
Yüzey Toz, kir ve yabancı maddelerden temizlenir. Tamir edilecek yüzeyler yüksek dolgu istiyor ise Flexiten RC-1500 ile düşük dolgu gerektiriyor ise Flexiten RC-0200 ile tamir edilir.
UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama, beton yüzeylerde farklı olarak öncelikle Epocell PR ile yapılır. Epocell PR, sertleştirici reçine karışımı hazırlandıktan sonra uygulama yapılan alana kova ile boşaltılır. Yüzey kurumasını tamamlamadan önce tutunma yüzeyi oluşturması için silis kumu ekilir. Epocell PR kurumasını tamamladıktan sonra, bağlanmayan tüm silis kumu temizlenir.

Bu aşamadan sonra asfalt ya da beton yüzey üzerine yapılan uygulamalar tamamen aynı olup tüm uygulamalar geniş ağızlı sgueegee ile uygulanır. Teknik bölümde yer alan tabloda, kort hızına bağlı olarak uygulanacak kat sayısı ve karışım oranı belirtilmiştir.
AMBALAJ VE DEPOLAMA
Flexiten TC : 75 kg'lık plastik varil ambalaj
Flexiten Line Paint : 20 kg'lık plastik kova ambalaj
Flexiten Cushion-1000 : 65 kg'lık plastik varil ambalaj
Flexiten Cushion-0500 : 65 kg'lık plastik varil ambalaj
Flexiten Resurfacer : 65 kg'lık plastik varil ambalaj
Epocell PR : Epocell PR-A (Reçine): 15 lt'lik kova /Epocel PR-B(Sertleştirici): 7,5 lt'lik kova ambalaj
Flexiten RC-1500 : 75 kg'lık plastik varil ambalaj
Flexiten RC-0200 : 75 kg'lık plastik varil ambalaj
Flexiten Powder : 40 kg'lık torba

Tüm malzemeler temiz ve kuru bir ortamda depolanmalı, güneş, yağmur, aşırı sıcak ve soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmalıdır. Açılmamış ambalajlarda 12 ay süre ile depolanabilir.
SAĞLIK VE GÜVENLİK
Her bir ürün için ayrı olarak hazırlanmış teknik bilgi föyü ve malzeme güvenlik bilgi formlarına bakınız.
TEKNİK BİLGİ
Teknik Bilgi